© Powered by SiteSpirit

 
logo (blauw).jpg

theheartofconnectinginchange.jpg

"We have a 'strategic' plan, it's called doing things",
Herb Kelleher


Verbinden, bewegen en resultaat

Trans-Mission Care verbindt organisatiedoelen (streefwereld) met het doen en laten van mensen in de organisatie (leefwereld) voor een beter resultaat. Trans-Mission Care speelt daarbij vaak een rol bij de volgende thema's:

Care Cure Change: Initiatief gebaseerd op methode van drijfveren waarbij inzichten in en bewustwording van mensen en patronen verbonden worden aan de organisatiedoelen voor een beter resultaat. Voor thema's als samenwerking, helderheid/duidelijkheid, behalen van doelstellingen, communicatie, teambuilding en leiderschap een aanpak die verschil maakt. Lees meer over Care Cure Change.
Samenwerking/de coöperatieladder™:
Samenwerking tussen teams, organisatieonderdelen, verschillende organisaties, professionals en non professionals.
Strategie-implementatie:
Organiseren van organisatiedoelen rondom de klant
Opzet Actviteitencentra/Wijkgericht werken:
Transities om activiteiten, ontmoeting en dagstructuur voor jong en oud in zorginstellingen en de wijk te organiseren. Verbinding en integreren van welzijn, dagactiviteiten (begeleiding groep) en burgerinitiatieven
Opzet Huis van de Buurt:
Verbinding van burgerinitiatief met partnerorganisaties (zorg, welzijn, gemeente, woningcorporaties).
Transitie Wmo:
Verbinden van verschillende partijen op hetzelfde vraagstuk. Verbinding met meerdere domeinen.
Scheiden wonen met zorg:
Anders organiseren van wonen en zorg   


verbinden, bewegen, resultaten.jpg