© Powered by SiteSpirit

 
logo (oranje).jpg

theheartofconnectinginchange.jpg
LOGOTYPE CURE-PMS618.jpg


"People cannot be controlled, only inspired"

Boekje en filmpje Nationale Ouderendag


Ouder worden in Nederland

In Nederland spreken we over ouderen al vaak van een "kwetsbare" doelgroep. In de zin van een beperking of zwakte. Voor Trans-Mission Care is dat een te éénzijdig verhaal wat per definitie aanstuurt op een "zorg" of "wegkijk"-reflex. Ouderdom in het traditionele en verkeerde perspectief. Wij geloven juist in de kracht van kwetsbaarheid, in de kracht van oudere mensen die goed weten wat ze willen en veel voor de gemeenschap kunnen betekenen. Onze ervaringen met de Stichting Nationale Ouderendag, zie www.nationaleouderendag.nl, sterken ons in die visie. De uitdaging van de toekomst is hoe wij jong en oud, indien nodig, in deze kracht kunnen versterken.


Teams en organisaties van de toekomst

Vergrijzing vraagt om keuzes. De overheid trekt zich terug en heeft het over zelfredzaamheid en participatie. Ouderen"zorg" dekt allang de lading niet meer. Het domein ouderen is en wordt van iedereen. Primair van de oudere zelf met daaromheen een heel netwerk. Jong én oud, vitaal én kwetsbaar. Dat vraagt om een andere manier van organiseren. Rondom de klant en in samenhang met elkaar. Hoe verbindt je deze externe ontwikkelingen en organiseren rondom de wensen van ouderen ("de streefwereld") met de mensen die dat hebben te bewerkstelligen ("de leefwereld"). Dat is volgens Trans-Mission Care de uitdaging van de toekomst: "The (he)art of connecting in change".


Verbinden van mensen en organisatiedoelen

Maatschappelijke ontwikkelingen en ambitie zorgen voor nieuwe organisatiedoelen. De innovatie van de toekomst zit in de mens zelf. Juist in een tijd van bezuinigen vraagt dit lef en vertrouwen om op basis hiervan te organiseren.

Mensen die in de zorg werken worden gedreven om anderen te helpen en goede zorg te verlenen. Maar in toenemende mate blijkt die positieve attitude in veel organisaties in de kiem te worden ges­moord. Er ontstaan negatieve groepsculturen waaraan mensen zich amper lijken te kunnen onttrekken. Kenmerken zijn verlies van efficiency, veel overleggen, te weinig besluiten, 'omhoog' delegeren en on­duidelijk leiderschap. Niemand wil het, en toch gebeurt het.

We zien in onze meetresultaten heel veel nuchtere en gedreven aanpakkers in de zorg die tegen hun zin zijn meegezogen in een groepsdynamiek die niet bij hen past. Daar willen we wat aan doen.

Wij hebben een methode die vanuit drijfveren patronen in de organisatie zichtbaar maakt. Daarmee kunnen we de (nieuwe) organisatiedoelen ("streefwereld") verbinden met de mensen in de organisatie ("leefwereld"). Inzichtelijk maken wie en wat ervoor nodig is om die nieuwe doelen te bereiken. Onze kracht is dat wij weten hoe je mensen mee krijgt om actief bij te dragen de veranderingen tot stand te brengen.


website 2.0.jpg